Vrijwilligersbeleid Stichting LPS-Breek4U

 

Stichting LPS-Breek4U is actief en zichtbaar bij de volgende basisscholen: Lodijke, Maria Regina, Gummarus, Petrus & Paulus, De Zonneberg, De Pius X, St.Maarten, De Springplank, Marco Polo, Octopus, Het Kompas en St.Anthonius.

Stichting LPS-Breek4U (hierna de Stichting) biedt vanaf augustus 2006 betaalbare, professionele en op pedagogische verantwoorde wijze tussenschoolse opvang (hierna TSO) op basisscholen aan. De aanleiding om TSO aan te bieden middels een stichting is te vinden in het feit dat schoolbesturen van basisscholen per augustus 2006 wettelijk verantwoordelijk zijn voor het overblijven van hun leerlingen (Wet op het Primair Onderwijs). Voor veel schoolbesturen is dit aanleiding  om onderzoek te doen naar samenwerking met een TSO organisatie.

De Stichting heeft een eigen visie wat betreft het overblijven. Zij ziet het overblijven als een maatschappelijke activiteit, waarbij een netwerk van personen zich betrokken voelt. Door samenwerken met de Stichting hoeft er op de scholen niet veel te veranderen, het ‘ouderwetse’ overblijfsysteem kan op scholen in grote lijnen behouden blijven. De meerwaarde van de Stichting  is de deskundige inbreng: op pedagogisch vlak; maar ook op administratief en financieel gebied.

Voor de overblijfkrachten goed nieuws: ze kunnen actief betrokken blijven bij de uitvoering van de TSO. De Stichting verwacht van de TSO vrijwilligers dat ze het leuk vinden om met kinderen te werken; dat ze mee kunnen werken aan een gezellige en rustige sfeer op school; dat ze zich verantwoordelijk voelen  voor een veilige eet- en speelomgeving; en dat ze goed kunnen samenwerken en communiceren binnen een team.

Bij aanmelding om als TSO medewerker aan de slag te gaan, volgt er een intake gesprek. Na de intake wordt er met de vrijwillige TSO medewerker een meehelp- periode afgesproken (normaliter is dat 4 weken). Na deze periode wordt in overleg een besluit genomen om verder te gaan met de TSO samenwerking, voordat er (vrijwillige) samenwerkingsafspraken worden vastgelegd. Afspraken die worden vastgelegd gaan over de ingang van de samenwerking; beschikbaarheid; de minimale inzet per tso; deelname aan deskundigheidsbevordering; etc.

De Stichting zorgt naast prettige overblijfomstandigheden en een duidelijke taakomschrijving ook voor waardering van haar vrijwillige TSO medewerkers. Deze waardering wordt structureel aangeboden: een activiteit begin van het schooljaar; een activiteit rondom de kalenderjaarwisseling; een activiteit einde van het schooljaar; en door materiële waarderingsattenties (in de vorm van kleine presentjes).

Tot slot houdt de Stichting zich als opvangpartner van het onderwijs verantwoordelijk voor de werving van vrijwillige TSO medewerkers voor haar deelnemende basisscholen. Onder ouders e/o verzorgers van de basisschoolnetwerken wordt ondersteuning voor de TSO gezocht. De meeste vrijwillige TSO medewerkers zijn moeders van kinderen die basisonderwijs genieten. Naast de TSO schoolteams bestaat er een (schoolonafhankelijke) vrijwillige medewerkerspool.


Laatste nieuws

Registreren op de TSOpro website van LPS-KOM op Het Palet

Beste ouders/ verzorgers van Basisschool Het Palet te Bergen op Zoom, de TSOpro website van...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


TSO scholingsdagen op 4 en 11 oktober 2017LPS-Breek4U 10 JAAR