Procedure als betaling achterwege blijft

 

In het geval ouders/ verzorgers betalingsproblemen voorzien, omdat betaling van de factuur binnen het betalingstermijn niet lukt, verzoeken wij deze ouders/ verzorgers contact op te nemen met onze afdeling financiën. Dat is mogelijk via het algemeen telefoonnummer of e-mailadres. In overleg kunnen de meeste betalingsproblemen en extra kosten voorkomen worden.

Digitale facturatie

Ouders/ verzorgers ontvangen maandelijks achteraf een digitale factuur op het ingegeven e-mailaccount. De factuur is een specificatie van de gereserveerde tussenschoolse opvang met weergave van kosten. 

Betaling middels automatische incasso of per bankoverschrijving

Ouders/ verzorgers hebben via het systeem TSOpro een keuze kenbaar gemaakt om het factuurbedrag maandelijks te voldoen: automatische incasso door de Stichting LPS-Breek4Uof door een eigen bankoverschrijving. Ouders/ verzorgers kunnen zelf de manier van betalen tussentijds wijzigen.

Bij niet tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling is het factuurbedrag niet voldaan binnen de betalingstermijn. De automatische incasso of eigen bankoverschrijving is mislukt of was niet mogelijk.

Betalingsherinnering

Bij niet tijdige betaling ontvangt de ouder/ verzorger per e-mail een betalingsherinnering. Aan de betalingsherinnering zijn geen extra kosten verbonden. De betalingstermijn van de herinnering is uiterlijk 14 dagen. De ouder/ verzorger wordt verzocht het factuurbedrag zelf over te maken. Vermeld bij een eigen bankoverschrijving altijd het factuurnummer.

Eerste aanmaning is tevens laatste rechtstreekse betalingsverzoek

Blijft betaling na de herinnering uit dan worden alle openstaande posten opgesomd en gepresenteerd in een eerste aanmaningsbrief. Deze eerste aanmaning wordt per post naar de geregistreerde ouder/ verzorger gestuurd. Bij een aanmaning van openstaande betalingen wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht en geldt een termijn van 7 dagen om de betaling rechtstreeks aan de Stichting LPS-Breek4U te voldoen. Bovendien wordt eigen schooldirectie  in kennis gesteld van de achterstallige betaling.  

Stichting LPS-Breek4U treft maatregelingen als betaling na het betalingstermijn van de aanmaning achterwege blijft. Met alle deelnemende schooldirecties is afgesproken dat de Stichting LPS-Breek4U de tussenschoolse opvang van kind(eren) bij een betalingsverzuim van één maand per direct mag beëindigen en voor de totale vordering van ouder(s)/ verzorger(s) een incassoprocedure start.

Beëindiging van de tussenschoolse opvang

Is er na het betalingstermijn van de aanmaning geen betaling ontvangen dan is de ouder/ verzorger in betalingsverzuim. Het gebruik van de tussenschoolse opvang wordt vanuit de Stichting LPS-Breek4U beëindigd, en de incassoprocedure van de totale openstaande vordering wordt in werking gezet. Zodra deze totale openstaande vordering, via het incassobureau, is voldaan is het wel weer mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang.

Deze beëindigings-maatregelingen wordt ouders/ verzorgers schriftelijk medegedeeld middels een aangetekende opzeggingsbrief, deze is getekend door eigen schooldirectie en door de voorzitter van het bestuur van de Stichting LPS-Breek4U. 

 

 

 

Laatste nieuws

Registreren op de TSOpro website van LPS-KOM op Het Palet

Beste ouders/ verzorgers van Basisschool Het Palet te Bergen op Zoom, de TSOpro website van...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


TSO scholingsdagen op 4 en 11 oktober 2017LPS-Breek4U 10 JAAR