Pedagogisch beleid tussenschoolse opvang

 

Doelstelling

Het op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze verzorgen van tussen schoolse opvang, waarbij de kinderen in een veilige , rustige en plezierige omgeving overblijven zodat een ieder zich prettig voelt.

Visie

De opvang tijdens de middagpauze op de basisschool is vrije tijd voor de kinderen. Bij Stichting LPS-Breek4U staan ontspanning en plezier daarom voorop. Elk kind heeft zijn eigen behoefte. Wij kijken naar wat het kind nodig heeft om zich veilig en geborgen te voelen.

Huiselijke sfeer

We vinden het daarom erg belangrijk dat de kinderen die naar de tussenschoolse opvang komen, zich thuis voelen. We vangen de kinderen op in knusse groepen, met “vaste” medewerkers die rust en structuur kunnen bieden, zodat de kinderen het programma van de ochtend even los kunnen laten. Het is ons streven dat de overblijfkinderen na de lunch en het vrij spelen ontspannen weer aan de slag kunnen met het middagprogramma van school.

Ieder kind mag zichzelf zijn

Om een goede relatie met de kinderen op te bouwen is vertrouwen erg belangrijk. De vrijwillige medewerkers en de coördinator van de TSO doen er alles aan om een goede relatie met het kind op te bouwen door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.

Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan het zichzelf zijn.

Ontwikkeling van kinderen

Tijdens de tussenschoolse opvang is er aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. De TSO richt zich met name op de omgang met elkaar en het (actief) samen spelen. Een positieve benadering draagt bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Bijzonderheden die tussen de middag plaatsvinden worden wanneer nodig met de leerkracht en ouders besproken.

Eten en drinken

Tijdens de lunch zitten we gezellig met elkaar aan tafel. We gaan niet van tafel als dit niet nodig is, dit om tijdens het eten zoveel mogelijk rust te creëren.

Wanneer een kind aangeeft genoeg gegeten te hebben, stimuleren we het kind om het lunchpakketje leeg te eten. Wat toch niet opgaat, wordt mee terug naar huis genomen zodat ouders kunnen zien hoeveel het kind gegeten heeft.

Het is toegestaan om kinderen 1 snoepje mee te geven voor na het eten. Na het eten ruimt iedereen zijn eigen spullen op.

Verzorging

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij kinderen is belangrijk. De overblijfmedewerkers helpen de kinderen waar nodig. We stimuleren de kinderen om voor het eten naar het toilet te gaan en handen te wassen. Voordat we gaan eten vragen de overblijfmedewerkers een moment van stilte zodat we in rust elkaar ‘eet smakelijk’ wensen en daarna kunnen beginnen met eten.

Groepsgrootte en begeleiding

Bij 15 overblijfkinderen is 1 medewerker. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de totale overblijfgroep opgesplitst en wordt de inzet van medewerkers verruimd. Op elke school worden de overblijfmedewerkers ondersteund door een coördinator (gediplomeerd pedagogisch medewerker).

Afspraken  tijdens de tussenschoolse opvang

Op elke basisschool werken we met een protocol tussenschoolse opvang. Hierin staan praktische afspraken beschreven die gelden tijdens de lunchpauze. Alle overblijfmedewerkers zijn bekend met dit protocol.

Samen doen we ons best om ons aan de afspraken te houden en een fijne sfeer bij het overblijven te creëren en te behouden.

Belonen en straffen

We complimenteren kinderen als ze positief gedrag vertonen. Bij negatief gedrag krijgen kinderen een waarschuwing. Luistert het kind dan nog niet, dan zal er apart met het kind gesproken worden. Wanneer het negatieve gedrag aanhoudt, zal er contact opgenomen worden met de ouders en leerkracht.

(Verkorte versie van de overblijfafspraken zijn op de TSOpro-websites van de basisscholen na te lezen)

Activiteiten en spelmateriaal

Tijdens de tussenschoolse opvang worden er spelmaterialen en activiteiten aangeboden.We laten de kinderen vrij om te kiezen waarmee ze op dat moment willen spelen. Het aanwezige spelmateriaal is gericht op de verschillende leeftijden, gericht op concentratie (rust) of op actief spelen. De één wil rustig aan de knutsel, terwijl de ander zich wil uitleven in een fanatiek voetbalspel.

We spelen wél zoveel mogelijk buiten omdat bewegen in de buitenlucht erg gezond is.

Bij slecht weer wordt er op scholen ook gebruik gemaakt van de gymzaal. Ook hier wordt dan spel aangeboden.

 

Samen dragen we zorg voor een plezierige pauze tussen de middag!

 

 

Laatste nieuws

Registreren op de TSOpro website van LPS-KOM op Het Palet

Beste ouders/ verzorgers van Basisschool Het Palet te Bergen op Zoom, de TSOpro website van...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


TSO scholingsdagen op 4 en 11 oktober 2017LPS-Breek4U 10 JAAR