Algemeen TSO reglement

 

Dit TSO-reglement omvat de algemene en huishoudelijke richtlijnen volgens welke TSO op onze scholen worden uitgevoerd. Het reglement is ter inzage aan iedereen die aan TSO deelneemt of wenst deel te nemen of op een ander wijze daarbij betrokken is. Door het plaatsen van een handtekening op het registratie- en machtigingsformulier TSO, conformeert de ouder/verzorger van de overblijver zich aan de regels en afspraken die staan vermeld in het TSO-reglement.

Organisatie

Vanuit de Stichting is een deskundig coördinator aangesteld die het overblijven op school aanstuurt en de overblijfvrijwilligers begeleidt. Wij vinden het belangrijk dat de overblijfvrijwilligers voldoende toegerust zijn voor hun veelal verantwoordelijke taak. Daarom zal de Stichting in samenspraak met de schoolleiding teambijeenkomsten en cursussen t.b.v. deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers organiseren.

De Stichting heeft de taak op zich genomen om goede overblijfvrijwilligers te werven en in te zetten. Mocht u gemotiveerd zijn om als overblijfvrijwilliger aan de slag te gaan, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de coördinator van uw basisschool. Per 15 overblijvers zal steeds één vrijwilliger aanwezig zijn.  

Lunch en vrije tijd
We blijven over op de eigen basisschool. We zorgen voor een plezierig tafelmoment en een ontspannen vrije tijd. Na het eten van de boterhammen en het drinken zorgen de overblijfvrijwilligers voor spelbegeleiding.
 We spelen het liefst buiten, maar bij slecht weer blijven alle overblijvers binnen, onder toezicht van de overblijfvrijwilligers en de coördinator. Wanneer de lessen weer beginnen gaan alle kinderen naar hun eigen klas.

Regels

Tijdens het buitenspelen gelden de volgende regels:

*de kinderen mogen niet van de speelplaats af;

*alle kinderen dienen zich volgens de geldende regels van de school te gedragen, zowel in het schoolgebouw als  ook op de speelplaats.

      
Tijdens de maaltijd gelden de volgende regels:

*vooraf is een moment van stilte;

*er wordt netjes gegeten waarbij de kinderen hun broodtrommeltje als bordje kunnen gebruiken;

*er wordt niet geroepen of gegild;

*lichamelijk contact (schoppen, slaan etc.) is niet toegestaan;

*iedereen blijft op zijn/haar plaats zitten;

*aan het eind van de maaltijd helpen de kinderen met het opruimen;

*aanwijzingen van overblijfvrijwilligers en/of -coördinator dienen direct te worden opgevolgd.

Maatregelen bij onaangepast gedrag 
Kinderen worden op onaangepast gedrag door de overblijfvrijwilliger of -coördinator aangesproken. Bij volharding van het negatieve gedrag meldt de coördinator dit bij de leerkracht van dit kind en de ouders worden hiervan op de hoogte gebracht door de coördinator. Indien nodig wordt het kind gestraft. 
Indien het onaangepaste gedrag (waarvan andere kinderen vaak ook de dupe zijn) zich blijft herhalen, kan de schoolleiding, na overleg met de centrale directie, besluiten het kind uit te sluiten van TSO. De ouders/verzorgers zullen vooraf schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte worden gebracht van deze beslissing.

Aanmeldprocedure
Stichting LPS-Breek4U werkt samen met TSOpro, een systeem waarmee we het overblijven online kunnen plannen en administreren. Via de TSOpro-websites kunnen ouders/ verzorgers zelf hun kinderen aan- en afmelden voor de tussenschoolse opvang op eigen basisschool.

Om toegang te krijgen tot het oudergedeelte van deze website moet de ouder/ verzorger zich eerst éénmalig registreren. Van deze online TSOpro registratie maakt de ouder/verzorger een print, die vervolgens getekend op school dient te worden ingeleverd. Zodra de Stichting LPS-Breek4U het getekende registratieformulier heeft verwerkt, ontvangt de ouder/ verzorger inloggegevens per e-mail.

Door het plaatsen van een handtekening op dit registratie- en tevens machtigingsformulier TSO conformeert de ouder/verzorger van de overblijver zich ook aan de regels en afspraken van de Stichting LPS-Breek4U.

Met de inloggevens kunt u via de TSOpro-website van eigen basisschool online inloggen en uw kind(eren) aanmelden voor de tussenschoolse opvang. Uw kinderen meldt u aan door de persoonlijke online kalender voor de tussenschoolse opvang in te vullen. Op de overblijf- dag zelf kunt u tot 09:00 uur uw kind via de website aanmelden (en afmelden). U kunt de opvang van uw kind(eren) voor een geheel schooljaar invullen (d.w.z. reserveren).

Afmeldprocedure 
Ouders kunnen eigen kind(eren) afmelden tot 09:00 uur van dezelfde overblijf- dag. Hiervoor logt de ouder/ verzorger ook in. Afmeldingen na 09:00 uur worden wel in rekening gebracht en ruilen is niet van toepassing.

De kostprijs van de opvang

De ouders/ verzorgers wordt per keer overblijven de kostprijs van de tussenschoolse opvang in rekening gebracht. De kostprijs per keer overblijven is afhankelijk van de afspraken met school over de opvang tussen de middag: begeleiding en faciliteiten. De kostprijzen voor de tussenschoolse opvang zijn per definitie niet op alle basisscholen hetzelfde. Wel hanteert de Stichting LPS-Breek4U per basisschool één tarief. Op de TSOpro websites van de deelnemende scholen staan de actuele TSO kostprijzen vermeld.  

Wijze van betalen

De kosten voor de gereserveerde tussenschoolse opvang worden maandelijks achteraf aan de geregistreerde ouder/ verzorger gefactureerd. 

U ontvangt de factuur binnen circa 10 dagen na afloop van de betreffende maand. De factuur ontvangt u per e-mail. Hierop staan de genoten e/o gereserveerde TSO momenten gespecificeerd. Minimaal 14 dagen na de factuurdatum, veelal in de laatste week van die maand, wordt het factuurbedrag door de Stichting LPS-Breek4U automatisch van uw bankrekening geïncasseerd. 

U kunt in het systeem ook kenbaar maken dat u een overmaakfactuur wilt ontvangen en het factuurbedrag zelf binnen de betalingstermijn per bank overschrijft naar de Stichting LPS-Breek4U. Vermeld bij uw bankoverschrijving altijd het factuurnummer.

Indien een betaling vanuit uw rekeningnummer niet mogelijk is, dient u uit eigen initiatief contact op te nemen met uw school coördinator om tot betalingsafspraken te komen.

Bij niet tijdige betaling mag de Stichting LPS-Breek4U de tussenschoolse opvang van kind(eren) bij een betalingsverzuim van één maand per direct beëindigen.

Daarom verzoeken wij ouders/ verzorgers, die betalingsproblemen voorzien binnen het betalingstermijn van de factuur, contact op te nemen met onze afdeling financiën. In overleg kunnen de meeste problemen en kosten voorkomen worden (zie procedure als betaling achterwege blijft).

Tot slot

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over de tussenschoolse opvang op uw basisschool dan kunt u altijd tijdens schooluren contact opnemen met de TSO schoolcoördinator van de school waar uw kind onderwijs geniet. De gegevens van de coördinatoren vindt u op de TSOpro websites.

Wij wensen alle kinderen een plezierige overblijftijd toe!

 

 

 

Laatste nieuws

Registreren op de TSOpro website van LPS-KOM op Het Palet

Beste ouders/ verzorgers van Basisschool Het Palet te Bergen op Zoom, de TSOpro website van...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


TSO scholingsdagen op 4 en 11 oktober 2017LPS-Breek4U 10 JAAR